පිරිමි ළමයා අන්තර්ජාලය හරහා ඉගෙන ගන්නවා

උසස් පාසැල් සමඟ අමුත්තන් ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද

සාමාන්‍යයෙන් නව යොවුන් වියේ දරුවන් ESO (අනිවාර්ය ද්විතීයික අධ්‍යාපනය) අවසන් කළ විට, ඔවුන්ට විවිධ ප්‍රවේශයන් ලබා ගැනීම සඳහා උසස් පාසල හැදෑරීමට තෝරා ගත හැකිය ...

ශිෂ්‍යයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගනී

උසස් පාසැල් ගෞරව සඳහා අවශ්‍යතා සහ එහි වාසි

ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස ඔබට ගෞරව උපාධියක් ලැබෙන්නේ නම් ඔබට සතුටු විය හැක්කේ එය ඔබට තිබිය හැකි ඉහළම ශ්‍රේණිය වන බැවිනි….

publicidad