කුමන උසස් පාසල තෝරා ගත යුතුද: ප්‍රායෝගික උපදෙස් 5 ක්

කුමන උසස් පාසල තෝරා ගත යුතුද: ප්‍රායෝගික උපදෙස් 5 ක්

ශිෂ්‍යයා ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික සංවර්ධනය වැඩිදියුණු කරන තීරණ මත පදනම්ව ඔවුන්ගේ වෘත්තීය අනාගතය මෙහෙයවයි. බැකලරියේට් අදියර වන්නේ ...

පිරිමි ළමයා අන්තර්ජාලය හරහා ඉගෙන ගන්නවා

උසස් පාසැල් සමඟ අමුත්තන් ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද

සාමාන්‍යයෙන් නව යොවුන් වියේ දරුවන් ESO (අනිවාර්ය ද්විතීයික අධ්‍යාපනය) අවසන් කළ විට, ඔවුන්ට විවිධ ප්‍රවේශයන් ලබා ගැනීම සඳහා උසස් පාසල හැදෑරීමට තෝරා ගත හැකිය ...

publicidad
ශිෂ්‍යයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගනී

උසස් පාසැල් ගෞරව සඳහා අවශ්‍යතා සහ එහි වාසි

ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස ඔබට ගෞරව උපාධියක් ලැබෙන්නේ නම් ඔබට සතුටු විය හැක්කේ එය ඔබට තිබිය හැකි ඉහළම ශ්‍රේණිය වන බැවිනි….