Encarni Arcoya

Vždy ma zaujímal odborný výcvik a poradenstvo (FOL) a vo svojej kariére som prešiel predmetmi, ktoré s tým súvisia. Navyše, učenie sa študijných techník je niečo, čo ma zaujalo, najmä naučiť deti učiť sa.