Výber dvojjazyčnej kariéry

Existuje už niekoľko španielskych univerzít, ktoré poskytujú študijné programy v dvojjazyčnosti, hlavne v oblasti financií, práva a strojárstva.

Fóra pre študentov, dôležitá pomoc

Fóra pre študentov sú veľkou pomocou pri usmerňovaní a objasňovaní všetkých pochybností o kariére, prijímacích skúškach, požiadavkách alebo profesionálnych príležitostiach

Kariéra s najlepšou budúcnosťou dnes

Kariéra s najlepšou budúcnosťou dnes

Niektoré kariéry majú oveľa životaschopnejšiu budúcnosť ako iné. Nezostávajte pozadu a rozhodnite sa študovať, čo pre vás bude znamenať väčšie možnosti zamestnania.

Zameriavacia kariéra

Kariéra topografie

Topografia sa týka skutočnosti vytvárania grafických znázornení zemského povrchu pomocou plánov.

Bakalár kartografie

Bakalár kartografie

Kartografia je zodpovedná za štúdium zemského povrchu a jeho interpretáciu prostredníctvom máp