reklama
Ako dosiahnuť pozitívny vzťah k štúdiu

Postoj k štúdiu

Postoj, ktorý študent zaujme k štúdiu, ovplyvňuje učenie sa akéhokoľvek predmetu. Niektoré predmety môžu byť...