Agenda súťaží

Rozhodli ste sa študovať opozíciu. Takže už máme jasnú predstavu o našej budúcnosti. Teraz však prichádza ďalšia zásadná súčasť, ktorá je rozhodnúť sa pre jednu. Musíme cítiť to povolanie, ktoré nám hovorí, ktorú vetvu máme ťahať. Okrem toho myslieť na tituly, ktoré máme, pretože ako dobre vieme, je to jedna z veľkých požiadaviek.

Keď už máme na mysli odpor, ktorý sa nám páči alebo ktorý nás motivuje, musíme si kúpiť program. Teraz sa ho môžeme zmocniť, takže nižšie nájdete osnovy konkurzných skúšok, ktoré majú najviac pracovných príležitostí práve teraz

Najžiadanejšie súťaže

Programy pošty

Podajte námietky
Programy pošty
Agenda hasičov

Námietky hasičov
Agendy hasičov
Programy občianskej stráže

Námietky civilnej stráže
Programy občianskej stráže
Agendy SAV

Opozície SAV
Agendy SAV
Programy spravodlivosti

Námietky proti spravodlivosti
Programy spravodlivosti
 • Námietky civilnej stráže: Jednou z najžiadanejších súťaží je Civilná stráž. Bezpečnostné sily patria vždy k najžiadanejším. Niektoré konkurenčné skúšky, ktorých hlavnou požiadavkou je získanie titulu ESO, musia mať 18 rokov a nie viac ako 40 rokov. Vaša skúška je rozdelená na fyzické testy (rýchlosť, vytrvalosť, plávanie ...) a teoretická časť (pravopis, jazyk). , psychotechnika a osobný pohovor).
 • Námietky pre hasičov: Na to, aby ste sa mohli predstaviť na týchto hasičských súťažiach, potrebujete bakalársky titul alebo ekvivalent, rovnako ako vek 16 rokov. Skúška je tiež zložená z teoretickej časti a praktickej časti (Lanové lezenie, zdvíhanie závažia, tlaky, beh, plávanie a vertikálny výskok). Psychotechnika a lekárske vyšetrenie dopĺňajú časti, ktoré je potrebné prekonať. Ak už máte svoje miesto, budete vykonávať rôzne práce, ako sú evakuácie, mimoriadne situácie alebo hasenie požiaru.
 • Opozície SAS (Andalúzska zdravotná služba): Tu budeme mať niekoľko pozícií a každá z nich bude mať svoje požiadavky vo forme titulov. Spomedzi všetkých vyzdvihujeme okrem iných administratívnych pracovníkov, lekárov, farmaceutických technikov alebo fyzioterapeutov. Pokiaľ ide o skúšku, bude pozostávať z teoretickej časti a praktického kurzu, pričom sa nezabúda ani na fázu súťaže, kde sa budú pripočítavať získané zásluhy.
 • Podajte námietky: Ako požiadavka budete potrebovať titul ESO alebo jeho ekvivalent a už ste dosiahli 18 rokov. Na skúšku budete musieť úspešne zložiť test s názvom common and two specific, kde sú protagonistami aj psychotechnika. V rámci týchto súťaží nájdeme tiež rôzne pozície (výkonné, úradné, klasifikačné, obsadenie alebo asistenti). Okrem toho majú Job Bank, ktorá vám umožní prístup k rôznym úlohám, kým čakáme na naše miesto.
 • Justičné námietky: V rámci opozícií spravodlivosti nájdeme tri dobre odlíšené orgány. Procesné riadenie, pre ktoré sa vyžaduje diplom alebo vysokoškolské vzdelanie, potom máme orgán procesného spracovania, kde je potrebný bakalársky titul. Nakoniec je pre neho orgánom súdnej pomoci platný stupeň ESO alebo podobný stupeň. Po schválení vašej námietky budete mať prístup k internej propagácii. Úlohy, ktoré sa majú vykonať, sú trochu odlišné, ale všetky sa vykonávajú medzi prokurátormi a súdnymi úradmi.

Výhody toho, že ste štátnym zamestnancom

Úradník, ktorý študoval opozíciu

Verejná správa ponúka pracovné miesta, na ktoré sa veľa ľudí pripravuje mesiace alebo roky. Veľké úsilie, ktoré stojí za to, pretože po prijatí opozície budeme mať množstvo výhod ako štátni zamestnanci.

 • Bezpečnosť stáleho miesta: Práca je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Vďaka nemu budeme môcť získať plat, ktorý nám umožní žiť s určitým komfortom. Byť štátnym zamestnancom teda naznačuje túto bezpečnosť. Každý mesiac dostaneme náš plat a každý rok niekoľko ďalších platieb. V tejto oblasti nie je prepúšťanie časté, pretože v práci môžete pokračovať až do dôchodkového veku.
 • Zaslúžená dovolenka: Každá práca musí zahŕňať aj obdobie dovolenky. Je pravda, že nie vždy to tak je, podľa typu práce. Okrem toho sa v mnohých prípadoch výrazne skrátia dni odpočinku. Ďalšou výhodou toho, že ste štátnym zamestnancom, je teda viac dní dovolenky.
 • Rozvrhy: Je pravda, že musíte rešpektovať sériu časových plánov, a to pri vstupe aj výstupe. Ale v takom prípade sa nestáva často, že zostanete dlhšie, ako by ste mali. Zatiaľ čo v mnohých iných zamestnaniach máme šťastie, že nám bolo povedané, že musíme dokončiť nejaký iný typ papierovania. Navyše, v drvivej väčšine stánkov budete mať prestávku na kávu.
 • Zlepšiť práva pracovníkov: Bezpochyby sa práva pracovníkov medzi štátnymi zamestnancami veľmi zmenili. Otázky ako odchod do dôchodku, ako aj príspevky atď. Sú vždy pevnými a rešpektovanými bodmi.
 • Prenosová súťaž: Je pravda, že je to veľká výhoda aj pre drvivú väčšinu ponúkaných pozícií. To znamená, že budete mať geografickú mobilitu, ak si budete priať. Síce to nebude prstom, ale fázou súťaže. Možno pre učiteľov je to trochu komplikovanejšie, ale stále je možné ich brať do úvahy ako dobrú výhodu.

Druhy námietok 

Druhy námietok resp verejní zamestnanci existujú iba štyri, v závislosti od požiadaviek, samotnej práce a pozícií.

 • Kariérny úradník: Spravidla ho poznáme ako štátneho zamestnanca. Je to osoba prepojená na verejnú správu. To znamená, že ide o pevnú pozíciu po podaní odporu a získaní miesta. V rámci tohto typu funkcionárov nájdeme klasifikáciu podľa titulov, ktoré sa od nich požadujú.
  • Skupina A: Prvú skupinu možno tiež rozdeliť na A1 a A2. V jednom aj v druhom budete potrebovať vysokoškolské vzdelanie, aby ste sa mohli uchádzať o tieto pozície.
  • Skupina B: Pre prístup k námietkam skupiny B potrebujete titul Superior Technician.
  • Skupina C: Tu nájdeme aj takzvanú C1. U nich sa vyžaduje bakalársky titul, zatiaľ čo u C2 sa vyžaduje absolvent titulu ESO.
 • Úradujúci úradníci: Napriek tomu, že si pripravil aj námietky, líši sa od tých predchádzajúcich tým, že funguje nie sú také stabilné. Funkcie práce, ktorú musia vykonávať, budú samozrejme identické s funkciami kariérnych úradníkov. Stážisti sa ale objavujú, keď je nadbytočná práca alebo sú nejaké voľné miesta, ktoré musia byť obsadené alebo je to náhrada.
 • Zamestnanci práce: Majú zmluvu, ktorá pochádza z verejnej správy. Uvedená zmluva môže byť na dobu neurčitú, trvalú alebo dočasnú.
 • Dočasní zamestnanci: V tomto prípade hovoríme o práci, ktorá je zvyčajne určená na poradenstvo, a ako už názov napovedá, je dočasná.

Chcem študovať opozíciu, ako začať?

Dievča študujúce osnovy opozície

Tu je rad tipov, ako začať študovať opozíciu a nezomrieť pri pokuse:

 • Vždy budete musieť nejaké nastaviť pevné študijné hodiny. Pretože rutiny sú vždy základom rovnováhy a motivácie nášho tela.
 • Začnite študovať kúsok po kúsku. Pamätajte, že námietky si vyžadujú istý čas, a ak chceme dosiahnuť dobrý výsledok, je lepšie sa im zbaviť. Samozrejme, v takom prípade si každý môže stanoviť svoje ciele. Je vhodné začať s málo času, iba pár minút, ale s dobrou koncentráciou. Koncentrácia je vždy kľúčom k dobrému učeniu.
 • Vždy pamätajte na svoje motivácia. Ak ste sa dostali až sem, malo by to byť preto, že ste sa nad tým zamysleli, premýšľali ste o dobrých veciach, ktoré vás po prijatí opozície opustia. Takže keď sa vám nechce, vždy pamätajte na motiváciu a vizualizujte si cieľ.
 • Nerobte si starosti, ak téma nebola s vami tak, ako očakávate. Pretože ak sa budete venovať iba tejto téme, stratíte veľa času a vyhrávate. Nie všetky problémy musia byť také ťažké, nevyžadujte toľko vecí, ktoré majú riešenie.
 • Opozície sú, akoby to bola práca. Je pravda, že spočiatku sa neplatí, ale musíme to tak brať. Nenechajte sa pri prvej zmene ohromiť, urobte si poriadok a príliš sa nenasýťte.
 • Sú ľudia, ktorí začínajú študovať asi tri hodiny denne počas prvého mesiaca. Ale ako sme už naznačili, môžu nastať prestávky, ale vždy veľa sústredenia. Nasledujúci mesiac si potom môžete predĺžiť študijný deň.
 • Zakaždým tak často nie je na škodu niečo urobiť typ falošnej skúšky. Takto získate istý kontakt s tým, čo nájdete, keď príde veľký deň, a svoje vedomosti podrobíte skúške.
 • Pamätajte, že je vhodné si najskôr prečítať, potom podčiarknuť, čo je najdôležitejšie, a urobiť súhrny, aby ste pojmy napravili.

Je ťažké podať odpor?

Nie je ľahké na ňu odpovedať. Viac ako čokoľvek iné, pretože v rámci obtiažnosti existujú aj rôzne body. Jedným z nich je typ opozície, ktorej sa prezentujeme, ako aj jej rozsah v rámci skupín A, B alebo C. Na druhej strane bude čas, ktorý jej venujeme, pretože to vyžaduje veľa vytrvalosti. a práca, ako aj organizácia.

Pri tomto všetkom si treba uvedomiť, že veľa ľudí trávi roky pred schválením. Všetko je to však o tom, že sa vzdáme, sústredíme sa na cieľ a ideme za tým. Aj malými krokmi, ale vždy sa dá. Nájdeme svedectvá všetkého druhu, kde niektorí zhŕňajú, že to bolo komplikované, zatiaľ čo iní ich nenašli tak, ako by opísali. Takže ako hovoríme, bude to závisieť od človeka, jeho pracovných metód a odhodlania.

Koľko stojí úradný poplatok

Štátny zamestnanec študuje

El plat úradníka Určuje to skupina, proti ktorej ste sa postavili. Okrem toho sa ale pridávajú niektoré ďalšie faktory, ako napríklad cieľ alebo dĺžka času v pozícii. Ale zhruba tieto platy sú:

 • Skupina A1: Váš plat každý mesiac presahuje 2.800 XNUMX eur. V tejto skupine sú inšpektori práce, sociálneho zabezpečenia, financií alebo vyššie orgány štátnej správy.
 • Skupina A2: V takom prípade plat klesne na 2.200 XNUMX eur mesačne a dve platby navyše. V tejto skupine nájdeme technických pracovníkov pre audit, financie alebo správu systémov, ako aj informačných technológií.
 • Skupina B: Ak máte vyššiu technickú kvalifikáciu, budete mať prístup do tejto skupiny. Čo sa týka jeho platu, bude to okolo 1.800 XNUMX eur.
 • Skupina C1: V tejto skupine sa obvykle nachádza správny orgán. Aby ste sa mohli prihlásiť, musíte mať bakalársky titul. Plat sa pohybuje medzi 1.600 XNUMX eur.
 • Skupina C2: Tu sa stretneme s pomocným orgánom, ktorý ako základnú požiadavku bude potrebovať titul ESO. Účtovať si budú asi 1200 eur.
 • Skupina E: Juniorský personál bude mať približný plat 1000 XNUMX eur.

Čo sa stane, ak neuspejem pri skúške pre opozíciu?

 Je pravda, že po všetkom vynaloženom čase, úsilí, vidieť, že to bolo pozastavené, je dosť frustrujúce. Musíme sa teda pokúsiť prijať to, čo sa stalo, aj keď to nie je ľahké. Nasledujúce dni je vhodné odpočívať a užívať si. Je to okamih, kedy si máme dať čas na rozmyslenie a na všetko čo najviac zabudnúť.

Musíte sa pozerať na pozitívnu stránku. Pretože toto všetko je o učení a zakaždým budeme bližšie k nášmu cieľu. Čo pridáva ďalšie skúsenosti nabudúce, keď sa ukážeme. Avšak pozastaviť preskúmanie námietky, Nie je to koniec. Je to spôsob, ako vedieť odhaliť chyby a vylepšiť techniky na vykonanie ďalšej skúšky optimistickejším spôsobom.