Maria Jose Roldan

Ndini María José Roldán, uye ndinotenda zvakasimba musimba rinoshandura rekudzidza kunoenderera mberi. Kwandiri, chiitiko chega chega chedzidzo mukana wekukura, kushanduka uye kuswedera zvishoma kune zvinangwa zvangu. Ndine chokwadi chekuti zivo ndiyo kiyi inovhura mikova yese yatinoda kupinda mairi muhupenyu. In FormaciónyEstudios, takazvipira kukupa maturusi anodiwa kuti iwe ugone kubudirira kuzadzisa zvinangwa zvako. Ndinotenda zvakasimba kuti hazvisati zvanyanya kunonoka kuti tirambe tichidzidza uye kuti nhanho imwe neimwe yatinotora munzira yedu yekudzidzira inotiswededza pedyo nehupenyu hwatinoda kurarama. Ndinokukoka iwe kuti ugare pa blog, apo pamwe chete isu tinogona kushanda kuti zviroto zvako uye zvishuvo zviitike kuburikidza neruzivo rwakasimba. Nekuti kudzidza hakutore nzvimbo, asi kunokutora iwe kwaunoda kuenda!