Encarni Arcoya

Unë gjithmonë kam qenë i interesuar në formimin profesional dhe udhëzimin (FOL) dhe në karrierën time kam kaluar lëndë që lidhen me këtë. Përveç kësaj, të mësuarit e teknikave të studimit është diçka që ka tërhequr vëmendjen time, veçanërisht për t'i mësuar fëmijët të mësojnë.