reklamat
Tekstet shkollore

Kurset e monitorimit të trajnimit profesional fillojnë në Almería

Fondacioni Social dhe i Punës i Almerisë ka organizuar për muajt e parë të vitit 2011 një total prej 3 kursesh për të papunët, qëllimi i të cilave është t'i trajnojë ata si trainerë profesionalë. Kurset janë të kufizuara në 15 studentë secili dhe kanë një kohëzgjatje prej 260 orë teorike dhe 90 orë praktike. Secili kurs përbëhet nga module të reja trajnimi.