reklamat

Komuniteti i Madridit garanton mbulim shëndetësor për të papunët

Pas një jave plot me lajme në lidhje me tërheqjen e mundshme në disa autonomi të mbulimit shëndetësor universal për njerëzit e papunë të cilët kanë ndaluar marrjen e përfitimit të papunësisë, Komuniteti i Madridit ka dashur të bëjë të qartë se në komunitetin autonom kujdesi shëndetësor universal është i siguruar për çdo person regjistruar në të.

Logroño do t'u japë trajnim dhe punësim 113 të papunëve me probleme të veçanta të futjes së punës

Veprimet e reja për punësim janë nisur nga Shërbimi i Punësimit i La Rioja dhe janë materializuar në shtatë projekte të formimit profesional për punësim të organizuara rreth Punëtorive të Punësimit dhe Shkollave të Punëtorive. 113 njerëz të papunë do të marrin pjesë në projekte, të gjithë i përkasin grupeve me probleme të veçanta të futjes së punës.

ECYL do të ketë 3,5 milion € bursa për të papunët

Shërbimi Publik i Punësimit Castilla (ECYL) do të ketë një buxhet prej 3,5 milion € për kursin që tani ka filluar të investojë në trajnime dhe bursa. Këto bursa do të jenë në dispozicion për të papunët që janë në një aksion trajnimi për Trajnimin Profesional për Punësimin. Bursat përfshijnë, në disa raste, transportin, bordin dhe akomodimin.