Papunësia do të fillojë në vitin 2012 tek të rinjtë dhe me vendet e zhvilluara

Sipas një raporti të fundit të KB, shkatërrimi i vendeve të punës dhe situata e keqe ekonomike do të vazhdojnë për 2 vitet e ardhshme, duke prekur ekonominë botërore, veçanërisht në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Ndër vektorët më problematikë është se si të përballesh me një borxh publik të arratisur, rritjen e ulët ekonomike në vendet e zhvilluara dhe depresionin e ekonomisë botërore.