reklam
Det är viktigt att planera studien väl

Studietidsplanering

Att planera studietiden underlättar inlärningen. Att lära sig produktivt kommer alltid att vara en garanti för framgång i att uppnå...

Mnemonics är en studentresurs

Mnemonic tekniker

Mnemoniska tekniker hjälper oss att konsolidera kunskap genom knep som vi lätt kan lära oss och som kommer att vara mycket...