சம்மலியர் வேலை

ஒரு சம்மலியர் என்றால் என்ன

நீங்கள் ஒரு காதலன் மற்றும் மது தொடர்பான எல்லாவற்றிலும் ஆர்வமாக இருந்தால், அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை நீங்கள் நிச்சயமாக அறிவீர்கள்.

தீயணைப்பு வீரர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்: பணிகள் மற்றும் செயல்பாடுகள்

தீயணைப்பு வீரர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்: பணிகள் மற்றும் செயல்பாடுகள்

ஒவ்வொரு தொழில்முறை பயணமும் அதன் சொந்த சவால்கள், சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளை முன்வைக்கிறது. துறையில் உருவாக்கப்பட்ட பணிகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் உள்ளன…

விளம்பர
சமன்பாடுகள்

முதல் நிலை சமன்பாடுகளை எவ்வாறு தீர்ப்பது

பல மாணவர்களுக்கு சிக்கலான மற்றும் கடினமான பாடம் இருந்தால், அது கணிதம் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ESO க்குள்...

ஸ்டீவடோர் என்றால் என்ன, அவர் தனது நிலையில் என்ன பணிகளைச் செய்கிறார்?

ஸ்டீவடோர் என்றால் என்ன, அவர் தனது நிலையில் என்ன பணிகளைச் செய்கிறார்?

சில சமயங்களில், செயலில் உள்ள வேலை தேடுதல் திட்டமானது, சுயவிவரத்தின் தொழில்முறை மறு கண்டுபிடிப்புடன் முடிவடைகிறது...

சமூகக் கல்வி என்றால் என்ன, அது என்ன நன்மைகளைத் தருகிறது?

சமூகக் கல்வி என்றால் என்ன, அது என்ன நன்மைகளைத் தருகிறது?

பயிற்சி, கல்வி மற்றும் கலாச்சாரம் நீண்ட கால தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது. அவை நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஆதாரங்களை வழங்குகின்றன…

நினைவாற்றல் என்றால் என்ன, அது ஆய்வில் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது?

ஆய்வுச் செயல்பாட்டின் போது பகுத்தறிவு மற்றும் பிரதிபலிப்பு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம். அதாவது, மாணவர்…

VT பேராசிரியர்

FP ஆசிரியராக பணிபுரிய என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஒரு கற்பித்தல் நிபுணராக இருப்பது மற்றும் பிறர் கற்றுக்கொள்ள உதவுவது என்பதில் சந்தேகமில்லை...

ஒவ்வாமை நிபுணராக பணிபுரியும் நிபுணர் என்ன பணிகளைச் செய்கிறார்?

ஒவ்வாமை நிபுணராக பணிபுரியும் நிபுணர் என்ன பணிகளைச் செய்கிறார்?

ஒரு அறிகுறி அல்லது குறிப்பிடத்தக்க அசௌகரியம் ஏற்பட்டால், தகுதிவாய்ந்த நிபுணரிடம் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் ஆலோசனை பெறுவது அவசியம். தற்போது, ​​பயனர்களும் செய்யலாம்…

வேலை சமூக கல்வியாளர்

ஒரு சமூக கல்வியாளராக பணியாற்றுவது எப்படி

சமூகக் கல்வியாளர் என்பது ஆபத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கு முன்னேற உதவும் ஒரு தொழிலாளி...

பிளம்பர் என்றால் என்ன, அவர் என்ன பணிகளைச் செய்கிறார்?

பிளம்பர் என்றால் என்ன, அவர் என்ன பணிகளைச் செய்கிறார்?

ஒரு விரிவான சீர்திருத்தத்தை மேற்கொள்ளும் செயல்பாட்டில் பல்வேறு வல்லுநர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். சில படைப்புகள் பொதுவான படத்தை மாற்றியமைக்கும்...

நாய் வளர்ப்பாளராக மேற்கொள்ள வேண்டிய ஐந்து குறிப்புகள்

நாய் வளர்ப்பாளராக மேற்கொள்ள வேண்டிய ஐந்து குறிப்புகள்

நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தைத் தொடங்க விரும்பினால், சாத்தியமான மற்றும் லாபகரமான வணிக யோசனையைத் தேடுவது அவசியம்…

வகை சிறப்பம்சங்கள்