சமூக பேக்கலரேட் தற்போது என்ன வெளியீடுகளைக் கொண்டுள்ளது?

சமூக பேக்கலரேட் தற்போது என்ன வெளியீடுகளைக் கொண்டுள்ளது?

பல்கலைக் கழக நிலை அல்லது ஒரு தொழிற்பயிற்சித் திட்டத்தின் நிறைவு என்பது ஒரு நேர்மறையான அடையாளத்தை உருவாக்கும் அனுபவங்கள்...

விளம்பர
ஒரு கலைப் பட்டயப் படிப்பு: அது என்ன வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது?

ஒரு கலைப் பட்டயப் படிப்பு: அது என்ன வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது?

சிறந்த கலைத்திறன் கொண்ட பலர் உள்ளனர், இன்னும் தங்கள் ஓய்வு நேரத்தில் இந்த தனிப்பட்ட முகத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள்.

ஜெனரல் பேக்கலரேட் என்றால் என்ன

ஜெனரல் பேக்கலரேட் என்றால் என்ன

பேக்கலரேட் என்பது பயிற்சி மற்றும் கற்றலின் ஒரு நிலை. இது வளங்கள், கருவிகள் மற்றும் சிறப்பு அறிவை வழங்குகிறது. இது திறன்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது…

இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு என்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன?

இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு என்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன?

இளங்கலை கலை என்பது கல்வி மற்றும் அவர்களின் திறமையை வளர்க்க விரும்பும் மாணவர்கள் எடுக்கும் பயணத்திட்டங்களில் ஒன்றாகும்…

படிப்பு தொடங்கியவுடன் நீங்கள் நிறுவனத்தை மாற்ற முடியுமா?

படிப்பு தொடங்கியவுடன் நீங்கள் நிறுவனத்தை மாற்ற முடியுமா?

ஒரு கல்வி மையத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு முக்கியமான முடிவு. எனவே, விசாரணை மற்றும் தகவல் செயல்முறை உள்ளது…

எந்த உயர்நிலைப் பள்ளியைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்: 5 நடைமுறை குறிப்புகள்

எந்த உயர்நிலைப் பள்ளியைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்: 5 நடைமுறை குறிப்புகள்

மாணவர் அவர்களின் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் முடிவுகளின் அடிப்படையில் அவர்களின் தொழில்முறை எதிர்காலத்தை வழிநடத்துகிறார். பேக்கலரேட்டின் நிலை ...

பையன் ஆன்லைனில் படிக்கிறான்

உயர்நிலைப் பள்ளி ஆன்லைனில் படிப்பது எப்படி

பொதுவாக இளம் பருவத்தினர் ESO (கட்டாய இடைநிலைக் கல்வி) ஐ முடிக்கும்போது, ​​அவர்கள் வெவ்வேறு அணுகல்களைப் பெற உயர்நிலைப் பள்ளியைப் படிக்க தேர்வு செய்யலாம் ...

மாணவர்கள் படிப்பிலிருந்து அதிகம் பெறுகிறார்கள்

உயர்நிலைப் பள்ளி க ors ரவங்களுக்கான தேவைகள் மற்றும் அதன் நன்மைகள்

ஒரு மாணவராக நீங்கள் க hon ரவ பட்டம் பெற்றால் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும், ஏனெனில் இது உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த தரமாகும்….

இருக்கும் உயர்நிலைப் பள்ளியின் வகைகள் யாவை

உயர்நிலைப் பள்ளி வகையைத் தேர்வுசெய்ய தங்களைத் தாங்களே விவாதித்துக்கொள்ளும் பல இளம் பருவத்தினர் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் திறப்பார்கள் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் ...

உங்கள் கல்வி சுயவிவரம் என்ன

4 வது ESO இன் தேர்தல்களை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது

உங்கள் கல்வி வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்படலாம். உண்மையில், அது…