கல்வி தொழில்நுட்பத்தில் முதுகலைப் பட்டம்

கல்வி தொழில்நுட்பத்தில் முதுகலைப் பட்டம்

நீங்கள் கல்வியில் ஒரு ஆசிரியராகவோ அல்லது அதைப் போன்றே சில காலமாகப் பணிபுரியும் போது, ​​நீங்கள் அதை உணர்ந்துகொள்கிறீர்கள், முன்பு இருந்த விதம்...

விளம்பர
படிக்கவும் கற்றுக்கொள்ளவும் ஐரோப்பாவில் உள்ள சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள்

படிக்கவும் கற்றுக்கொள்ளவும் ஐரோப்பாவில் உள்ள சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள்

ஐரோப்பாவில் உள்ள சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றில் படிப்பது என்பது ஒரு கல்வியில் பயிற்சி பெற விரும்பும் பல மாணவர்களுக்கு ஒரு கனவு...

பல்கலைக்கழகத்தை அணுக கட்-ஆஃப் குறி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

பல்கலைக்கழகத்தை அணுக கட்-ஆஃப் குறி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

தொழில்முறை கனவுகள், அணுகலைத் தீர்மானிக்கும் தரம் போன்ற முக்கியமான கல்விக் காரணியால் நிபந்தனைக்குட்படுத்தப்படலாம்...

ஸ்பெயினில் விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டாளராக மாறுவது எப்படி

இன்றைய கட்டுரை நம் நாட்டிலுள்ள ஸ்பெயினில் விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டாளர் ஆக விரும்புபவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது....