Maite Nicuesa

สำเร็จการศึกษาและปริญญาเอกสาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัย Navarra หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนที่ Escuela D'Arte Formación ฉันสำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ มากมายตลอดอาชีพการงานของฉัน ฉันทำงานเป็นบรรณาธิการและทำงานร่วมกับสื่อดิจิทัลต่างๆ การเขียนและปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพการงานของฉัน ฉันชอบเขียนเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ การฝึกสอน การพัฒนาตนเอง เทคนิคการเรียน และการศึกษา ความปรารถนาที่จะเรียนรู้ต่อไปผ่านการค้นคว้าในหัวข้อใหม่ ๆ มาพร้อมกับฉันทุกวัน ฉันรักภาพยนตร์และละครเวที (และฉันชอบพวกเขาในฐานะผู้ชมในเวลาว่าง) ปัจจุบันฉันยังมีส่วนร่วมในชมรมหนังสือด้วย

Maite Nicuesa ได้เขียนบทความแล้ว 1132 บทความตั้งแต่เดือนกันยายน 2012