นักเรียนจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเรียน

ข้อกำหนดสำหรับเกียรตินิยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและข้อดี

หากในฐานะนักเรียน คุณได้รับปริญญาเกียรตินิยม คุณสามารถมีความสุขได้เพราะเป็นเกรดสูงสุดที่คุณสามารถมีได้….

การโฆษณา