การโฆษณา

สภาจังหวัด Huesca และ Cinca Medio พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมใหม่สำหรับผู้ว่างงาน

ภูมิภาค Cinca Medio และสภาจังหวัด Huesca ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อให้การฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับการจ้างงานในด้านบริการลูกค้าและการบำรุงรักษาหน้าเว็บ ทั้งสองหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรมและการจ้างงานของหน่วยงานในท้องถิ่น อีกเจ็ดมณฑลของ Huesca ก็มีส่วนร่วมในข้อตกลงนี้เช่นกัน