จะทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จตามวันที่กำหนด

จะทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จตามวันที่กำหนด

มีความเป็นจริงค่อนข้างบ่อยในปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาเอกเลื่อนการจบวิทยานิพนธ์ออกไป ในหลายกรณีเพราะ...

การโฆษณา