Maite Nicuesa

Nagtapos at Doktor ng Pilosopiya mula sa Unibersidad ng Navarra. Dalubhasang Kurso sa Pagtuturo sa Escuela D´Arte Formación. Ang pagsusulat at pilosopiya ay bahagi ng aking propesyonal na bokasyon. At ang pagnanais na ipagpatuloy ang pag-aaral, sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng mga bagong paksa, sinamahan ako araw-araw.