Encarni Arcoya

Tôi luôn quan tâm đến việc đào tạo và hướng dẫn nghề nghiệp (FOL) và trong sự nghiệp của mình, tôi đã học qua các môn học liên quan đến vấn đề này. Ngoài ra, việc học kỹ thuật học là điều khiến tôi chú ý, đặc biệt là dạy trẻ học.