Maite Nicuesa

Tốt nghiệp và Tiến sĩ Triết học tại Đại học Navarra. Khóa học Chuyên gia về Huấn luyện tại Escuela D´Arte Formación. Viết văn và triết học là một phần trong thiên chức nghề nghiệp của tôi. Và mong muốn tiếp tục học hỏi, thông qua việc điều tra các chủ đề mới, luôn đồng hành cùng tôi mỗi ngày.

Maite Nicuesa đã viết 890 bài báo kể từ tháng 2012 năm XNUMX