Maite Nicuesa

Tốt nghiệp và Tiến sĩ Triết học tại Đại học Navarra. Khóa học chuyên môn về huấn luyện tại Escuela D'Arte Formación. Tôi đã hoàn thành nhiều khóa học khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi làm biên tập viên và cộng tác với các phương tiện truyền thông kỹ thuật số khác nhau. Viết lách và triết học là một phần nghề nghiệp của tôi. Tôi thích viết về trí tuệ cảm xúc, huấn luyện, phát triển cá nhân, kỹ thuật học tập và giáo dục. Mong muốn tiếp tục học hỏi, thông qua nghiên cứu các chủ đề mới, đồng hành cùng tôi mỗi ngày. Tôi yêu điện ảnh và sân khấu (và tôi thích chúng với tư cách là một khán giả khi rảnh rỗi). Hiện tại tôi cũng đang tham gia vào một câu lạc bộ sách.