quảng cáo

Cartagena ADLE triển khai 83 hành động tìm việc làm mang lại lợi ích cho 12.000 người dùng

ADLE, Cơ quan Phát triển Địa phương và Việc làm, phụ thuộc vào Hội đồng Thành phố Cartagena, sẽ đi vào hoạt động, trong phần còn lại của năm 2011, một bộ 83 hoạt động đào tạo nhằm vào người lao động và người sử dụng lao động bất kể tình trạng việc làm của họ và liệu công việc có được thực hiện hay không làm việc hoặc tự kinh doanh.

Sách giáo khoa

Các khóa đào tạo về giám sát nghề nghiệp bắt đầu ở Almería

Tổ chức Lao động và Xã hội của Almeria trong những tháng đầu năm 2011 đã tổ chức tổng cộng 3 khóa học cho những người thất nghiệp với mục đích đào tạo họ thành những giảng viên nghề nghiệp. Các khóa học giới hạn cho 15 sinh viên mỗi khóa và có thời lượng 260 giờ lý thuyết và 90 giờ thực hành. Mỗi khóa học được tạo thành từ các mô-đun đào tạo mới.