quảng cáo

Hội đồng tỉnh Huesca và Cinca Medio phát triển các chương trình đào tạo mới cho người thất nghiệp

Khu vực Cinca Medio và Hội đồng tỉnh Huesca đã ký một thỏa thuận cung cấp đào tạo chuyên nghiệp cho việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng và bảo trì các trang web. Cả hai khóa học đều là một phần của chương trình Đào tạo và Việc làm của các đơn vị địa phương. Bảy quận khác của Huesca cũng tham gia vào thỏa thuận này.