Imisebenzi enekamva elihle namhlanje

Imisebenzi enekamva elihle namhlanje

Eminye imisebenzi inekamva elibonakalayo ngakumbi kunelinye. Ungashiywa ngasemva kwaye uthathe isigqibo sokufunda ngento eza kuthetha amathuba aphezulu engqesho kuwe.

Umsebenzi wovavanyo

Umsebenzi weTopography

Ukuma komhlaba kubhekisa kwinto yokwenziwa komzobo wobuso bomhlaba, kusetyenziswa iiplani.

Isidanga seCartography

Isidanga seCartography

Imizobo yokuzoba inoxanduva lokufunda umphezulu womhlaba kunye nokutolikwa kwawo kwiimephu