ukupapashwa

Iikhosi zabangasebenziyo eAlcorcón

IBhunga lesiXeko iAlcorcón liza kuphuhlisa iikhosi zoqeqesho kwizifundo zengqesho ukuzama ukwenza abantu abangaphangeliyo edolophini bakwazi ukufumana umsebenzi. Ezi zifundo ziya kunikwa liSebe lezoQoqosho, iNgqesho kunye neTekhnoloji eNtsha, elawulwa nguCarlos Gómez. Usodolophu ubhengeze isivumelwano noLuntu lwaseMadrid lokuxhobisa iikhosi.

Idolophu yaseAlmeria yaseVera yandisa iikhosi ezimbini zoqeqesho kubantu abangama-30 abangaphangeliyo

Uluhlu lweAlmeria lweVera luya kuphuhlisa amanyathelo oqeqesho amabini ngo-2012. Zombini zibandakanyiwe kuqeqesho lobungcali kwingqesho kwaye zinento yokwenza noqeqesho loonogada basesibhedlele nesiNgesi kwinkonzo yabathengi. Ngolu qeqesho kulindeleke ukuba abantu abangaphangeliyo babenamathuba amaninzi okuba baphinde bangene kwimarike yezabasebenzi.

ILogroño iya kunika uqeqesho kunye nengqesho kubantu abayi-113 abangasebenziyo abaneengxaki ezizodwa zokufakwa kwabasebenzi

Amanyathelo amatsha okuqeshwa asungulwe yiNkonzo yezeNgqesho yaseLa Rioja kwaye enziwe kwiiprojekthi zoqeqesho lwezobugcisa kwezisixhenxe zengqesho eziququzelelwe kwiiNdibano zeNgqesho nakwiZikolo zeWorkshop. Abantu abangaphangeliyo abayi-113 bazakuthatha inxaxheba kwezi projekthi, bonke bangamaqela aneengxaki ezizodwa zokufakwa kwabasebenzi.

IBhunga lePhondo laseHuesca kunye neCinca Medio liphuhlisa iinkqubo zoqeqesho zabantu abangaphangeliyo

Ummandla waseCinca Medio kunye neBhunga lePhondo laseHuesca batyikitye isivumelwano sokubonelela ngoqeqesho lobungcali kwezengqesho kwiindawo ezinikezela iinkonzo kunye nokugcinwa kwamaphepha ewebhu. Zombini ezi zifundo ziyinxalenye yenkqubo yoQeqesho kunye neNgqesho yamaziko endawo. Amanye amabala asixhenxe aseHuesca nawo athatha inxaxheba kwesi sivumelwano.