I-Encarni Arcoya

Bengihlale nginentshisekelo ekuqeqesheni nasekuqondiseni amakhono (FOL) futhi emsebenzini wami ngidlule ezifundweni ezihlobene nalokhu. Ngaphezu kwalokho, izindlela zokufunda zokufunda yinto engihehile, ikakhulukazi ukufundisa izingane ukufunda.