Sprzeciwy 2.0

Opozycje 2.0 to strona internetowa poświęcona wyłącznie badaniu opozycji. Obecnie jest zintegrowany z sekcją Sprzeciwy na stronie FormacionyEstudios.com