reklama

Andaluzja anuluje pomoc dla freelancerów i profesjonalistów

Wreszcie kryzys gospodarczy w Andaluzji został przeniesiony na dotacje, które Zarząd przyznał osobom prowadzącym działalność na własny rachunek i MŚP. Dotacje te miały na celu stworzenie działalności gospodarczej w 8 prowincjach andaluzyjskich. Pożyczki i gwarancje zostały anulowane przez Ministerstwo Gospodarki, Innowacji, Nauki i Zatrudnienia.

Kursy dla bezrobotnych w Alcorcón

Rada Miejska Alcorcón zamierza opracować kursy szkolenia zawodowego w zakresie zatrudnienia, aby dać bezrobotnym w mieście większe szanse na znalezienie pracy. Kursy poprowadzi Departament Gospodarki, Zatrudnienia i Nowych Technologii, któremu przewodniczy Carlos Gómez. Burmistrz ogłosił porozumienie ze Wspólnotą Madrytu w sprawie wyposażenia kursów.

FEDETO zapewni szkolenia dla samozatrudnionych i aktywnych pracowników

FEDETO zapewni szkolenia od lutego przyszłego roku dla samozatrudnionych i MŚP w prowincji. Jest to bezpłatne szkolenie i szkolenie online na te tematy, które są najbardziej potrzebne osobom samozatrudnionym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Wśród kursów, które można znaleźć, znajdują się kursy cyfrowego menedżera, asystenta menedżera, zarządzania kosztami, zarządzania ekonomiczno-finansowego, zarządzania ludźmi, zarządzania zespołem i zarządzania czasem.