Baserna anger inte allt

Vi vet alla att egenskaperna hos varje opposition alltid återspeglas i motsvarande baser, som publiceras i ...

Utländska motståndare

Detta inlägg är tillägnad utländska motståndare. Utlänningar kan också presentera sig för oppositionerna, även om de måste uppfylla vissa ...