Thất nghiệp sẽ bắt đầu vào năm 2012 ở thanh niên và các nước phát triển

Theo một báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc, tình trạng phá hủy việc làm và tình hình kinh tế tồi tệ sẽ tiếp diễn trong 2 năm tới, ảnh hưởng đến kinh tế thế giới, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ. Trong số những vấn đề nan giải nhất là làm thế nào để đối phó với tình trạng nợ công chồng chất, tăng trưởng kinh tế thấp ở các nước phát triển và sự suy thoái của nền kinh tế thế giới.