การโฆษณา
เตรียมทัศนศึกษา

เตรียมทัศนศึกษา

ที่มาของภาพ: eurotrips.edublog.org ตั้งแต่เริ่มต้นหลักสูตร นักเรียนเริ่มวางแผนแล้วว่าจะเป็นเช่นไรและที่ไหน...

โทรเลข

Almuñecarนำเสนอแผน ALMUFORMA 2011

โครงการฝึกอบรมเทศบาลสำหรับคนทำงานและผู้ว่างงาน ALMUFORMA 2011 เพิ่งเปิดตัว ภายใต้คำขวัญ “ฉันอยากทำงาน...