Encarni Arcoya

Mae gen i ddiddordeb erioed mewn hyfforddiant galwedigaethol ac arweiniad (FOL) ac yn fy ngyrfa es i trwy bynciau yn ymwneud â hyn. Yn ogystal, mae dysgu technegau astudio yn rhywbeth sydd wedi dal fy sylw, yn enwedig i ddysgu plant i ddysgu.