انکارنی آرکویا

من همیشه به آموزش حرفه ای و راهنمایی (FOL) علاقه مند بوده ام و در حرفه خود موضوعات مربوط به این را گذرانده ام. علاوه بر این ، یادگیری تکنیک های مطالعه چیزی است که توجه من را به خود جلب کرده است ، به ویژه برای یادگیری به کودکان.