អាជីពអ្នកបើកយន្តហោះ៖ គុណសម្បត្តិនៃការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យនេះ។

អាជីពអ្នកបើកយន្តហោះ៖ គុណសម្បត្តិនៃការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យនេះ។

ធ្វើការដូច អ្នកបើកយន្តហោះ វាជាការរំពឹងទុកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលបង្ហាញពីជើងមេឃដែលពោរពេញទៅដោយលទ្ធភាព នៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងការសិក្សា យើងរាយបញ្ជីគុណសម្បត្តិដែលផ្តល់ដោយការរៀបចំនេះ។

1. កម្រិតខ្ពស់នៃឯកទេស

មានវិស័យដែលចាំបាច់ត្រូវទទួលបានកម្រិតខ្ពស់នៃឯកទេស ដើម្បីធានានូវការអនុវត្តការងារដ៏ល្អប្រសើរ។ ការងាររបស់អ្នកបើកយន្តហោះគឺជាឧទាហរណ៍នៃរឿងនេះ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ អ្នកណាដែលសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃការឈរឈ្មោះក្នុងវិស័យដែលផ្តល់នូវកម្រិតខ្ពស់នៃការងារអាចដាក់ពាក្យសុំការងារជាច្រើន។ កម្រិតខ្ពស់នៃឯកទេសគឺជាគន្លឹះក្នុងការបែងចែកម៉ាកផ្ទាល់ខ្លួន ធៀបនឹងបេក្ខជនផ្សេងទៀត។

2. វិជ្ជាជីវៈដែលសមស្របនឹងរបៀបរស់នៅ

ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ជ្រើស​រើស​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​មួយ ឬ​ក៏​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​អាស្រ័យ​លើ​កត្តា​ជា​ច្រើន។ ការរំពឹងទុកជុំវិញគម្រោងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏សំខាន់ផងដែរ។ ជាឧទាហរណ៍ មនុស្សមួយចំនួនចង់បញ្ចូលការធ្វើដំណើរទៅក្នុងអត្ថិភាពរបស់ពួកគេលើសពីរយៈពេលវិស្សមកាល។ ជាការប្រសើរណាស់ ការងាររបស់អ្នកបើកយន្តហោះធ្វើឱ្យអាទិភាពនេះអាចធ្វើទៅបាន។ ទម្លាប់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រូវបានកំណត់ដោយការចល័ត និងបទពិសោធន៍ក្នុងការស្វែងរកគោលដៅថ្មីៗ.

3. រៀនឥតឈប់ឈរក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃ

បច្ចុប្បន្ននេះ ការបណ្តុះបណ្តាលជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានបង្ហាញជាតម្រូវការមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសិក្សា។ តាមរយៈវគ្គសិក្សា វាអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណេះដឹង ជំនាញ និងសមត្ថភាព។ បរិបទការងារគឺមានភាពស្វាហាប់ខ្លាំង ហេតុនេះ អ្នកជំនាញត្រូវតែអនុវត្តសមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ។ ហើយ​តើ​ត្រូវ​រៀបចំ​ខ្លួន​យ៉ាងណា​សម្រាប់​បញ្ហា​ប្រឈម​ថ្មីៗ​ប្រសិនបើអ្នកចង់​ធ្វើការ​ជា​អ្នកបើក​យន្តហោះ?

ក្នុង​ករណី​នោះ សូម​ចាំ​ថា ការងារ​ខ្លួន​ឯង​ជំរុញ​ឱ្យ​មាន​ការ​សិក្សា​ពេញ​មួយ​ជីវិត ហើយ​ជា​លទ្ធផល​ការ​វិវត្តន៍​វិជ្ជាជីវៈ។ វាជាវិស័យមួយដែលអ្នកអាចចាប់ផ្តើមអាជីពជាមួយនឹងអនាគត។ វា​គឺ​ជា​ការងារ​ដែល​មិន​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ដោយ​ការ​រំពឹង​ទុក​នៃ​ទម្លាប់​ដែល​អាច​ព្យាករណ៍​បាន​ទាំង​ស្រុង. ថ្ងៃធ្វើការនីមួយៗមិនដូចគ្នាទៅនឹងថ្ងៃមុន ឬថ្ងៃបន្ទាប់ទេ។

4. ទទួលបានបទពិសោធន៍រីករាយក្នុងការហោះហើរ

ការងារដែលសប្បាយចិត្តគឺជាការងារដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អ្នកដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យដែលពួកគេចូលចិត្ត។ បទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរអាចត្រូវបានអភិវឌ្ឍក្នុងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗគ្នា។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ភាពរីករាយនៃការហោះហើរក្លាយជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកជំនាញដែលធ្វើការជាអ្នកបើកយន្តហោះ. ក្នុង​ករណី​នោះ អ្នក​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ក្រុម ហើយ​តួនាទី​របស់​អ្នក​គឺ​សំខាន់​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​គោលដៅ​ចុងក្រោយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាវិជ្ជាជីវៈទាមទារ។ នោះគឺវាមិនគួរត្រូវបានវិភាគពីយន្តហោះនៃឧត្តមគតិទេ។

អាជីពអ្នកបើកយន្តហោះ៖ គុណសម្បត្តិនៃការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យនេះ។

5. កំណើនអាជីពរយៈពេលវែង

ការរំពឹងទុកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមិនត្រឹមតែអាចវិភាគបានក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងគិតដល់រយៈពេលវែងទៀតផង។ តើអ្នកឃើញទម្លាប់អាជីពរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំដោយរបៀបណា? ប្រហែលជាការរំពឹងទុកទាំងនោះនឹងមិនក្លាយជាការពិតទេ។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ អ្នកអាចណែនាំជំហានរបស់អ្នកក្នុងទិសដៅនោះ។.

ជាការប្រសើរណាស់ បំណងប្រាថ្នាសម្រាប់ការរីកចម្រើនវិជ្ជាជីវៈតំណាងឱ្យការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន។ ក្នុងករណីនោះ វាគួរតែត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញថា អ្នកជំនាញដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលឱ្យធ្វើការជាអ្នកបើកយន្តហោះ បានដាក់សំណើតម្លៃរបស់គាត់នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។ សរុបមក វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបរិបទដែលផ្តល់នូវជម្រើសកំណើនជាច្រើន។

ដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការជាអ្នកបើកយន្តហោះ ចូរចងចាំថា ការរៀបចំនេះបើកទ្វារសម្រាប់អ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតអាជីពរបស់អ្នក។ និរន្តរភាពគឺជាគន្លឹះមួយដើម្បីជោគជ័យក្នុងអាជីពដែលទាមទារកម្រិតខ្ពស់នៃការប្តេជ្ញាចិត្ត ការលើកទឹកចិត្ត និងការតស៊ូ។ គោលដៅថ្មីនីមួយៗគឺជាជំហានមួយទៀតក្នុងអាជីពដែលបំផុសគំនិតយុវជនជាច្រើន វាជាការងារដែលម្យ៉ាងវិញទៀតផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ។ ហើយ​តើ​អត្ថប្រយោជន៍​អ្វី​ទៀត​នៃ​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ក្នុង​វិស័យ​នេះ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​?


ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់យើង ក្រមសីលធម៌វិចារណកថា។ ដើម្បីរាយការណ៍ការចុចកំហុស នៅទីនេះ.

ធ្វើជាយោបល់ដំបូង

ទុកឱ្យយោបល់របស់អ្នក

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ។

*

*

  1. ទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យ: មីហ្គែល - ហ្គែលហ្គេតថន
  2. គោលបំណងនៃទិន្នន័យ៖ គ្រប់គ្រង SPAM ការគ្រប់គ្រងមតិយោបល់។
  3. ភាពស្របច្បាប់៖ ការយល់ព្រមរបស់អ្នក
  4. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទិន្នន័យ៖ ទិន្នន័យនឹងមិនត្រូវបានទាក់ទងទៅភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់។
  5. ការផ្ទុកទិន្នន័យ៖ មូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលរៀបចំដោយបណ្តាញ Occentus (EU)
  6. សិទ្ធិ៖ នៅពេលណាដែលអ្នកអាចដាក់កម្រិតទាញយកមកវិញនិងលុបព័ត៌មានរបស់អ្នក។