កងកំលាំងប៉ូលីសជាតិ

តើតេស្តរូបវិទ្យាសម្រាប់ប៉ូលីសជាតិមានអ្វីខ្លះ?

នៅពេលដែលអ្នកចង់ក្លាយជាមន្រ្តីប៉ូលីសអ្នកតែងតែស្គាល់ឬមិនស្គាល់ឬប្រហែលជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តថ្មីៗនេះព្រោះវាជា ...

publicidad

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឆ្លងកាត់ចិត្តវិទ្យា

យើងទាំងអស់គ្នាមានសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្ត្រឬអ្នកស្គាល់គ្នាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រៀមប្រលងប្រជែងសម្រាប់អង្គភាពជាតិនៃ…