Maria Jose Roldan

ການຮຽນບໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ເນື່ອງຈາກວ່າການຝຶກອົບຮົມທີ່ດີເປີດປະຕູທັງ ໝົດ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ມັນບໍ່ຊ້າເກີນໄປທີ່ຈະຮຽນຮູ້! ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ໃນFormaciónyEstudiosພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນລຸເປົ້າ ໝາຍ ທັງ ໝົດ ຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມຮູ້ທີ່ດີ.

Maria Jose Roldan ໄດ້ຂຽນ 310 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ