ເປີດສາຍສິນເຊື່ອ ສຳ ລັບເງິນກູ້ 2011 Renta Universidad

ເປີດສາຍສິນເຊື່ອ ສຳ ລັບເງິນກູ້ 2011 Renta Universidad

ມັນໄດ້ປະມານເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ທົດສະວັດທີ່ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທແລະປະລິນຍາເອກສາມາດໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມໃນເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ປຽບຫຼາຍກັບ…