Энкарни Аркоя

Мэргэжлийн сургалт, удирдамж (FOL) -ийг би үргэлж сонирхож ирсэн бөгөөд ажил мэргэжлээрээ үүнтэй холбоотой сэдвүүдийг судалж үзсэн. Нэмж дурдахад суралцах арга техникийг сурах нь миний анхаарлыг татсан зүйл, ялангуяа хүүхдүүдийг сурахад сургах явдал юм.