छनौट बिना विश्वविद्यालयमा कसरी पहुँच गर्ने: विकल्पहरू

छनौट बिना विश्वविद्यालयमा कसरी पहुँच गर्ने: विकल्पहरू

सिलेक्टिभिडाड पास गरेपछि विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्नु सामान्य छ। वास्तवमा, विद्यार्थीहरूले तयारी…

प्रचार
छनौटको लागि राम्रो तयारी गर्नुहोस्

छनौटको लागि राम्रो तयारी गर्नुहोस्

यदि तपाईं ब्याक क्यालेरेटको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ भने (यदि तपाईं उच्च डिग्री प्रशिक्षण चक्र समाप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि ...