ਪ੍ਰਚਾਰ

ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੋ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਸੀਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ ...

ਮਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ...

ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016

ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁਆਓ!

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਗਾਰਡ ਬਣਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ...