ஓட்டுநர் பள்ளி ஆசிரியருக்கு எதிர்காலம் இருக்கிறதா?

ஓட்டுநர் பள்ளி ஆசிரியருக்கு எதிர்காலம் இருக்கிறதா?

உங்களைச் சுற்றிலும் காணக்கூடிய வகையில் வேலைச் சந்தை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. புதிய வளர்ந்து வரும் சந்தைகள் உருவாகின்றன, அவை இணைக்கப்பட வேண்டும்…

பிஎச்டி மற்றும் வேலையை எவ்வாறு இணைப்பது

பிஎச்டி மற்றும் வேலையை எவ்வாறு இணைப்பது

முனைவர் பட்டத்தை மேற்கொள்வது என்பது இளங்கலை பட்டப்படிப்புக்குப் பிறகு மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு கல்வி நோக்கமாகும். ஒரு…

இரண்டாவது தொழிலைப் படிக்க ஐந்து காரணங்கள்

இரண்டாவது தொழிலைப் படிக்க ஐந்து காரணங்கள்

பல்கலைக்கழகப் பட்டம் பெற்ற பிறகு, பல மாணவர்கள் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பை முடித்தவுடன் கல்விப் பாதையைத் தொடர்கின்றனர். மற்றவைகள்…

உயர் பட்டப்படிப்பை எவ்வாறு அணுகுவது

உயர் பட்டப்படிப்பை எவ்வாறு அணுகுவது

ஒரு கல்வித் திட்டத்தை அணுகுவதற்கான நோக்கம் எப்போதும் அணுகல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதோடு இருக்கும். படிப்பு…

கணினி அறிவியல் இடைநிலை பட்டங்கள்

கணினி அறிவியல் இடைநிலை பட்டங்கள்

தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைக்கு திறமையான மற்றும் தகுதி வாய்ந்த நிபுணர்கள் தேவை. வேலைகளுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த அறிவு தேவை.

தனியார் துப்பறிவாளர்

பிரைவேட் டிடெக்டிவ் ஆக என்ன படிக்க வேண்டும்?

பலர் அதை நேரடியாக சினிமா உலகத்துடன் தொடர்புபடுத்தினாலும், தனியார் துப்பறியும் நபரின் உருவம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது…

பல்கலைக்கழகத்திற்கு எவ்வாறு செல்வது என்பதைக் கண்டறியவும்

பல்கலைக்கழகத்திற்கு எவ்வாறு செல்வது என்பதைக் கண்டறியவும்

பல மாணவர்களின் தொழில்முறை எதிர்காலத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பல்கலைக்கழகத்திற்குச் செல்வதற்கான குறிக்கோள் உள்ளது. இது ஒரு இலக்கு...

ஏரோநாட்டிக்ஸ்

ஸ்பெயினில் மிகவும் கடினமான பந்தயங்கள்

எந்தவொரு மாணவருக்கும் மிகவும் கடினமான மற்றும் சிக்கலான தருணங்களில் ஒன்று பல்கலைக்கழக பட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது. வேண்டாம்…